Jyderup-Live

Race magi

Racespecifikke magier kan anvendes af trin 3-magikere fra den nævnte race.

Magi:Metode/Race:Mana:

Plantegreb

Pege / Skovelvere. Kan læres til mennesker og andre racer

20

Offeret bliver fastlåst til jorden i 1 minut.

Offeret kan stadig bevæge kroppen, men kan dog ikke flytte sine ben fra den fastlåste position.

Barkhud

Berøring / Kun Skovelvere

20

Denne formular kan blive kastet på sig selv og andre.

Den tager 2 minutter fra den bliver kastet til den kommer i funktion.

Den giver 1 ”Flydende KP” (1 ekstra KP, der tager det første slag lige meget hvilken

legemsdel, der bliver ramt)

Har en magiker først kastet den, skal magikeren vente til personen får den

brugt, for at kunne kaste den igen.

Vindstød

Pege / Alle elver racer

20

Kasteren kan pege i en retning af en person.

Personen inden for ca. 10 meter falder og taber sine håndholdte våben. Disse kan dog samles op igen med det samme.

Sandhed

Berøring / mennesker. Kan læres til andre

20

Offeret kan kun tale sandt de næste 5 minutter. Denne tvinger ikke offeret til at tale.

Kontrollere person

Berøring / Kun mennesker

20

Kasteren kan de næste 2 minutter kontrollere en person.

Personen, der er kontrolleret, kan stadig modtage skade.

Bliver kasteren ramt af et våben eller en magi ophører formularen straks.

Destruer udød

Pege / neutrale og onde magikere

20

En magiker kan destruere sine egne udøde, hvis han/hun ønsker det.

Offeret vil ”dø” omgående uden varsel uanset om det er i kamp eller ej, da den magi som gør den udøde ”lever” ophører.

SKELETTER: Evnen til at regenerere ophører for offeret, så genoplivning sker hos en dødsvogter eller ved brug af ”Dødens dukkemester”.