Jyderup-Live

Magiske formularer

Når en magiker bruger sin magi, koster det Mana. Denne kan genvindes ved at meditere. 10 Mana-point for hvert minut, efter ca. 10 min vil man dog have genvundet alle sine Mana, hvis man ellers har taget det roligt og afslappet.

Magier kan overføres på forskellige måder f.eks. pege eller berøring.

Trin for en magiker viser, hvor magtfuld han eller hun er. Højere trin giver flere formularer, flere evner indenfor nogle formularer og mulighed for at specialisere sig og forske i nye formularer. Ud for hvert trin, står der en beskrivelse om trinet.
For at kunne komme op i trin, skal man have en læremester, som mindst er en magiker (trin 3), det er op til denne magiker at lære fra sig. Dette kan lade sig gøre indtil man selv er trin 3. Hvis man skal videre herfra, skal man være en del af tårnet for at kunne forske i nye formularer og få adgang til trin 4+ magier.

Vi spiller ikke med "masseformularer" dog kan nogle formularer inkludere eller have indflydelse på mere end en person. 


Velsignelser

Er en form for magi, der udøves af primært præster. Det varierer fra race til race.
(spørg racelederen)


Ritualer

Kan drøftes i magikergruppen før spilstart.
Denne slags magi bruges ofte i forbindelse med plot.

 

Trin 1 - Begyndere

50 Mana
Naturtalenter, som endnu ikke har lært magiens fine kunst.

Magi:Metode:Mana:

Healing

Berøring

5

Healer 1 KP i alle legemsdele. Ben/arme/torso. Hvis offeret hviler sig i 2 minutter efter healingen healer den alle KP i alle legemsdele.

Healing kan aldrig give flere KP end det oprindelige.

Paralyse

Pege

10

Paralyserer offeret. Dvs. offeret må ikke røre sig i de næste 30 sekunder.

Offeret kan ikke modtage skade fra våben eller magi under paralysen.

Smerte

Pege

10

Offeret føler øjeblikkelig smerte, og falder sandsynligvis skrigende sammen i smerte.

Offeret kan stadig modtage skade.

Ildfinger

Berøring

5

Kasteren påføre offeret 1 KP i skade.

Pyromager: Behøver kun at pege.

Cryomager: Er ikke i stand til at benytte denne formular.


Trin 2 - Lærlinge 

100 Mana
De er i lære hos en mere erfaren magiker.

Magi:Metode:Mana:

Søvn

Pege

10

Får offeret til at falde i søvn i et minut.
Offeret kan modtage skade, men vil naturligvis vågne med det samme, hvis personen bliver rusket for meget i e.l. forsøg på vækning.

Blindhed

 Pege

10

Gør offeret blind i 30 sekunder.
Offeret kan stadig bevæge sig frit og kan stadig modtage skade.

Frygt

 Pege

15

Får offeret til at frygte kasteren. Offeret løber sandsynligvis rædselsslagent væk.
Dette varer i 30 sekunder, hvorefter offeret har en mindre angst for kasteren.

Afvæbning

Pege

15

Offeret taber øjeblikkeligt sine våben og de kan ikke samles op de næste 10 sekunder.

Magisk skjold

Kasteren selv

15

Kasteren får et magisk skjold, der er uigennemtrængeligt.
Trin 2: Kun magikeren selv. Varer så længe magikeren messer en remse.
Trin 3 - 4: Kan indeholde andre end kun magikeren +5 Mana pr. person udover magikeren.
Trin 4: Magikerens vilje alene kan holde skjoldet i gang, kan også bruges til at blokere døre, trapper og mindre åbninger ved at pege.
Nye formularer kan ikke benyttes sålænge skjoldet aktivt.


Trin 3 - Magikere 

200 Mana
Udlærte magikere, som behersker de fleste formularer.

Magi:Metode:Mana:

Ildkugler

Projektil (våben)

20

Kasteren kan efter denne formular påføre offeret 1 i skade i en hvilken som helst legemsdel, som rammes af en kastet ”ildkugle” (blød bold).

Teleportation

 Kasteren selv

20

Kasteren forsvinder ud i den blå luft (Går off-game til man når til bestemmelsesstedet).
Kan ikke angribe eller bruge magi 20 sekunder efter formularen er fuldført.

Trin 3 - 4: Kan medbringe en ekstra person koster 10 Mana ekstra.
Trin 4: Kan sende en person et andet sted hen, som skal kunne ses af magikeren, når formularen kastes. Kan kun gøres via berøring og ikke i kamp.

Blodrus

Berøring

50

Offeret bliver midlertidigt udødelig og kan derfor ikke modtage skade i 15 sekunder.
Offeret griber det nærmeste våben og slår på alt levende de næste 30 sekunder.

Gendanne

Berøring

20

Kasteren kan gendanne en afhugget legemsdel med fuld KP.

Salinas forbandelse

Kun kasteren selv eller en anden ved berøring

30

Næste gang personen bliver snigmyrdet, vil morderen blive ramt af forbandelsen.
Morderen bliver teleporteret hen til nærmeste dødsvogter og er tvunget til at fortælle at han/hun har morderen har snigmyrdet, hvem han/hun har myrdet og hvorfor. (Gå ”off-game” og forklar dette til snigmorderen).
Det er op til dødsvogteren om der skal være en yderligere straf udover selve forbandelsen, som vender ens "livsanskuelse" til det modsatte, gode bliver onde, onde bliver gode, og neutrale vil svinge voldsomt i mellem godt og ondt.
Snigmorderen vil være underlagt forbandelsen i 10 min før den naturligt aftager.
Forbandelsen har dog en ret utilsigtet effekt på magikeren, som vil få en let talefejl (lesben, stammen, mumlen, tvangsord, etc.) så længe formularen er aktiv.

Dræne livskraft

Berøring

20

Kasteren overfører 1 KP fra offeret til sig selv hver femte sekund.
Når offeret ned på 0 KP dør offeret ikke, men bliver bevidstløs i 1 minut, hvorefter man vågner op, svag med 1 KP i alle legemsdele.

Trin 3 - Sortelver-magikere kan pege.
Trin 4 - Alle kan pege.

Fjerne magi

Berøring

20

Fjerner en magi fra en person.
Denne magi skal have en negativ effekt for at kunne blive fjernet.

Trin 3 - Menneske-magikere kan pege.
Trin 4 - Alle kan pege.


Trin 4 - Troldmænd og -kvinder 

250 Mana
De samarbejder i "Tårnet" om magisk forskning og... andet. De er er blandt de bedste magikere og man bør være forsigtig, når man omgås dem. De har en vilje af stål og mange gange er en tanke nok til at få magi til at ske. 

Dette trin kan kun benyttes af medlemmer af magikernes tårn, da tårnet er viden. Dette trin bliver tildelt/kan tages væk fra en magiker af tårnets råd. Hvis rådet mener, at magikeren ikke kan leve op til det ansvar, som magt kræver.

Magikere på trin 4 kan forske i nye formularer, som måske lykkes efter hensigten og måske har grumme konsekvenser, hvis de ikke lykkes.

Magi:Metode:Mana:

Dødens dukkemester

Pege

70

Denne formular tvinger en død spiller til at tjene magikeren uden nogen vilje til selv at bestemme - som en zombie. Efter 10 min vil magien forsvinde og personen vil igen være død. Zombien får KP som en udød 3/3/3.
Formularen kan kun benyttes 1 gang pr. spillers død. For at kunne bruge den igen på samme person, skal vedkomne en tur forbi dødsvogteren.

Onde magikere: Kan have 2 udøde ad gangen.
Neutrale magikere: Kan have 1 udød ad gangen.
Gode magikere: 0 udøde af gangen, da det er en forbrydelse imod livet.
Skelet-magikere: Kan have så mange skeletter de vil, men kan ikke tvinge normale døde spillere til at blive zombier eller skeletter, som ikke er under magikeren. Der er ingen tidsbegrænsning på.
Necromagere: kan have op til 4 udøde ad gangen.
Mentalist: kan ikke benytte denne formular.

Vend udøde

 2m cirkel omkring magikeren

30

Magikeren kaster formularen på sig selv, men den dækker et område på 2 meter omkring magikeren.
Ingen udøde vil angribe/kaste formularer på området eller komme i nærheden af det. De er som magneter, der frastøder hinanden.
Hvis magikeren eller nogle andre inden for cirklen angriber eller kaster formularer, vil virkningen stoppe med det samme.
Forlader man cirklen, får man ikke dens beskyttelse igen ved at træde tilbage ind i cirklen, og de udøde kan angribe en, som det passer dem.
Onde magikere kan ikke benytte denne formular.

Magiske fælder/forbandelser

Stærkt neonfarvet snor med beskrivelse / Neon seddel

50

Placer en stærkt neonfarvet snor eller seddel med beskrivelse på, hvad fælden gør.
En magisk fælde kan IKKE skade eller slå ihjel, men skaber en uimodståelig trang hos den, som bliver ramt.
F.eks: Du vil stjæle kroens guld.
Der ligger en fælde ved indgangen til kroen som gør: at hvis du vil stjæle guldet, får du en uimodståelig trang til:
- At synge en sang for alle i kroen.
- Glemmer alt om at stjæle.
- Bede om penge for at have stået for underholdningen.

Kun 1 fælde af gangen (Ærkemagiker undtaget).


Trin 5 - Necromager, Pyromager, etc.

300 Mana
Specialiserede troldmænd/-kvinder, som via forskning og kamp har specialiseret sig inden for en enkelt gren af magiens kunst. De er frygtindgydende modstandere. Man bør have rigtig mange venner med sig, hvis man skal op imod en af dem.
Vælger man at specialisere sig og grave endnu dybere ned i magiens mytiske kraft, er man for evigt bundet til tårnet, uden nogensinde at kunne slippe væk. Der går historier om troldmænd og -kvinder, som har forsøgt. Dem som overlevede blev efterladt som tomme, hule skaller uden den mindste magi i sig. Tårnet giver gerne, hvis man er villig til at lægge sin sjæl i pant. 
Man kan kun specialisere sig inden for ét område. Se de enkelte formularer, hvad trin 5 effekten er.

Specialerne er:

  • Necromager - Behersker de døde i en uhyggelig grad

  • Pyromager - Behersker ildens magi i en opslugende grad

  • Cryomager - Behersker kuldens magi i en splintrene grad

  • Mentalist - Behersker ildens magi i en fortryllende grad