Jyderup-Live

Plot

Noget kunne se ud som om der er stærke magiske og mystiske ting i svang på og omkring Ulvsborgen. Det tidshul som Draka dukkede op igennem åbnede sig pludseligt og tog hele Ulvsborgs befolkning, folk og fæ, med sig som en flodbølge, men uden at medbringe eller ødelægge bygningerne inde på selve borgen. Efter at have tumlet rundt i et underligt mørke skyllede alle op på sletten udenfor palisaden og der er de endnu. En magisk boble har omkranset Ulvsborg, så folk udefra kan se borgen og man kan også høre lyde derindefra, men intet kan trænge igennem palisaden, hverken rå styrke eller magikernes forende kræfter ud i de hemmelige kunster. Ridder Oxenskjold har tilsyneladende genvundet både sin livskraft og sin hukommelse, efter den zombielignende tilstand han var i, da tidshulsflodbølgen ramte. Han har været effektiv og energisk og har fået etableret en lejr så Ulvsborgfolkene stadig har tålelige livsvilkår udenfor palisaden. Han tager sin rolle som borgherre på vegne af kong Knud seriøst, også selv om det foregår på den forkerte side af hegnet. Med sin hird stræber han stedse på at opretholde ro og orden under de beskedne forhold, så Magikernes Tårn har ro til at søge at finde en måde at overvinde den usynlige barriere, der hindrer Ulvsborgfolkene i at vende tilbage til selve borgen igen.


Nu da Oxonskiold er udnævnt til fungerende borgherre tror alle sikkert at det er slut med stridigheder om hvem der skal være borgherre, men det er det ikke. En fornem herre fra landet syd for grænsen ankommer med et brev til Liros Farrim.

Samtidigt har biskoppen på Dragsholm Slot gjort indsigelser, idet han mener at han har ret og krav til Ulvsborgs jorder og den sag kan kun af afgøres af Kong Knud. Biskoppen måtte opgive jorderne ved Starreklinte, da de tilhørte Biskop Peder Vorm af Århus.